Publikationer

Forskningsprojektet har ännu inte resulterat i några publikationer – men det föreligger ett flertal förstudier som bland annat:

> Patrik Lundell & Johan Jarlbrink, Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling (Stockholm: KB, 2012) – länk till bok.

> Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria (Stockholm: KB, 2013) – länk till bok.

> Mediehistoriska vändningar (red.) Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink, Patrik Lundell (Lund: Lunds universitet, 2014) – länk till bok.