Kontakt

Professor Pelle Snickars
Institutionen för kultur-och medievetenskaper/HUMlab
901 87 Umeå
Umeå universitet

073 047 35 18
pelle.snickars@umu.se